Preskočiť na obsah

Školenia používateľov

Školenia používateľovŠkolenia používateľov a prednášky Microsoft technológii na efektívnu prácu realizujem v učebni u klientov alebo online webinárom. Pri vytváraní prispôsobenej osnovy sa vychádza z nasledovných úrovní:

  • Začiatočník – používateľ bez znalostí aplikácie, resp. s minimálnymi základnými znalosťami.
  • Mierne pokročilý – používateľ, ktorý bežne s aplikáciou pracuje a používa základné funkcie a občas niektoré rozšírené funkcie.
  • Pokročilý – používateľ bežne pracujúci so základnými a rozšírenými funkciami. Občas používa aj pokročilé funkcie a potrebuje konzultovať špecifické požiadavky.

Pred samotným začiatkom školenia zisťujem požiadavky čo sa potrebujú používatelia naučiť. Následne pripravím návrh osnovy, ktorý zákazník doplní a upraví podľa svojich potrieb. Potom sa dohodne spôsob realizácie – miesto školenia, termín, rozsah a ďalšie požiadavky.

Miesto môže byť u klienta v jeho učebni na jeho PC výbave alebo v prenajatej učebni. Taktiež môžem podľa potreby vycestovať za účastníkmi do sídla alebo pobočky zákazníka.

Školenia používateľov robím pre nasledovné aplikácie: Access, Excel, Outlook, PowerPoint, Word, Teams, základy Project a Visio. Ďalej sú to školenia používateľov SharePoint a Microsoft 365.

Prednášky realizujem aj na konferenciách alebo stretnutiach používateľských skupín.