Preskočiť na obsah

Konzultácie Microsoft

Konzultácie MicrosoftKonzultácie Microsoft technológii pre koncových používateľov sú zvyčajne zamerané na konkrétnu tému pre jednotlivca alebo malé pracovné tímy. Sú kratšie ako bežné školenie a rieši sa konkrétny problém. V prípade potreby môžem pri citlivých údajoch pracovať pod NDA.

Konzultácie Microsoft ale aj školenia sa týkajú týchto aplikácii.

Access – používatelia databázovej aplikácie, tvorcovia databáz, analytici údajov, administratívni pracovníci. (Nie však programátori VBA, aj keď v pokročilej úrovni sa niektoré úlohy riešia aj pomocou VBA.)

Excel – používatelia tabuľkovej aplikácie, analytici údajov, administratívni pracovníci. (Nie však programátori VBA.)

Outlook – všetci používatelia elektronickej pošty s možnosťami organizovania času a úloh.

PowerPoint – používatelia, ktorí prezentujú pred publikom, príp. vytvárajú prezentácie pre iných používateľov.

Word – všetci používatelia pracujúci s textom, úprava a formátovanie krátkych ale aj dlhých dokumentov.

Microsoft Office 365 – používatelia, ktorí robia základnú správu portálu. Koncoví používatelia OneDrive, SharePoint online a Teams online. Taktiež predstavenie produktu a jeho možnosti (produktový seminár).

SharePoint (pre IW) – koncoví používatelia pracujúci s intranetovým portálom, knižnicami, zoznamami, stránkami a pod.

Teams – všetci používatelia, ktorí potrebujú komunikovať s kolegami a klientmi rýchlymi správami, online stretnutiami a video hovormi.

Project – školenie používania aplikácie na riadenie projektov pre začiatočníkov.

Visio – školenie používania aplikácie na vytváranie schém a diagramov pre začiatočníkov.

Windows 10 – koncoví používatelia, ktorí potrebujú efektívnejšie pracovať s operačným systémom (vyhľadávanie, knižnice, základné nastavenie, kontrola, …).

Microsoft Azure – základné predstavenie produktu a jeho možnosti (produktový seminár).