Preskočiť na obsah

Databázy Access

Databázy AccessDatabázy Access 365 / 2019 sú vhodné pre jednotlivcov alebo malé pracovné tímy a firmy. Môžu v nich evidovať klientov, faktúry, objednávky, knihy a pod. Na základe vstupnej analýzy pripravím návrh štruktúry databázy a tabuliek ako aj predstavu používateľského prostredia a tlačových výstupov. Potom vytváram prototyp na pripomienkovanie a následne samotnú databázu na testovanie. Po mojom aj zákazníckom testovaní sa databáza môže začať používať v plnej prevádzke.
V prípade potreby a požiadaviek používateľov môžem databázu spravovať, priebežne ju kontrolovať a na základe požiadaviek dopĺňať o nové funkcie ako aj podporovať používateľov.